Veřejná zakázka 

Obec Metylovice

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Metylovice-III. etapa

Předmět plnění zakázky: -Výměna 40 ks svítidel

                                           - 3900 m montáž izolovaného nadzemního                                                    vedení 


Elektromontážní práce

Zemní práce


Veřejné osvětlení 


Práce s montážní plošinou